JAK PORADZIĆ SOBIE ZE ZŁOŚCIĄ
I ZŁYM SAMOPOCZUCIEM
Zadanie finansowane
ze środków Narodowego
Programu Zdrowia 2016-2020
SKĄD SIĘ BIERZE
I JAK WYGLĄDA – TWOJA ZŁOŚĆ
Co Cię złości?
Kto Cię złości?
Kiedy najczęściej się złościsz?
W jaki sposób pokazujesz swoją złość?
Co powoduje, że się złościsz?
Jak wyglądasz, kiedy czujesz złość?
Czy Twoje zachowanie wpływa na innych kiedy się złościsz?
www.myslepozytywnie.pl
Napisz albo narysuj
MIT 1.
PRAWDY I MITY NA TEMAT ZŁOŚCI
Złość to zła emocja.
Jest to mit, bo: nie ma czegoś takiego jak złe emocje. Złość jest zwykłą
emocją, która zdarza się każdemu. Nazywamy ją za to „trudną” emocją, bo
nie jest dla nas przyjemna i może wywoływać trudności.
ZASTANÓW
SIĘ!
Zastanów się, jakie sytuacje Cię
denerwują (włączają Twoją złość).
Wypisz je, a następnie ponumeruj,
gdzie 1 to będzie najbardziej
denerwująca sytuacja.
włącz/wyłącz
Wszystkie sprzęty elektroniczne mają przycisk
włącz/wyłącz. Podobnie jest z Twoją złością, która może
się pojawić, kiedy ktoś lub coś ją „włączy”.
CYKL ZŁOŚCI
Trudne słowa!
WWW.MYSLEPOZYTYWNIE.PL
ZAPALNIKI ZEWNĘTRZNE
ZAPALNIKI WEWNĘTRZNE
SYMPTOMY FIZYCZNE
REDUKTORY
(metody uspokajania się)
REZULTATY DŁUGO- I KRÓTKOFALOWE
Prawda.
PRAWDY I MITY NA TEMAT ZŁOŚCI
Działanie Twojego organizmu zmienia się pod wpływem złości.
Jest to prawda, bo: kiedy się złościsz, Twoje mięśnie się napinają, zaczynasz
szybciej oddychać, a serce zaczyna szybciej bić.
ZASTANÓW SIĘ Z TOBĄ
Z TOBĄ DZIEJE, GDY SIĘ ZŁOŚCISZ
Opisz sytuację, kiedy się rozgniewałeś/rozgniewałaś.
…………………………………………………………………………………………….
Opisz jak się czułeś/czułaś fizycznie.
…………………………………………………………………………………………….
Opisz jak się czułeś/czułaś psychicznie.
…………………………………………………………………………………………….
www.myslepozytywnie.pl
WYMYŚL
Wybierz jedno proste słowo, np. reduktor. Do
każdej litery wymyśl sposób na radzenie sobie
z gniewem, który się zaczyna na tę literę np. R
jak rozmowa z najlepszym kolegą, E jak
eksperymenty na świeżym powietrzu, D jak
dawanie pomocnej dłoni innym itp...
REDUKTORY
Sposoby, które zwalczają Twój gniew. To jest czas, żeby
wymyślić, co możesz zrobić, żeby „wyłączyć” swoją złość
MIT 2.
PRAWDY I MITY NA TEMAT ZŁOŚCI
Jeśli nie będę myśleć o tym, że jestem zła/zły to mi przejdzie.
Jest to mit, bo: ignorowanie trudnych emocji może wywołać jeszcze większe
napięcie w Twoim organizmie i doprowadzić do wybuchu za jakiś czas. To
doprowadzi do jeszcze gorszego samopoczucia.
INNE POMYSŁY NA RADZENIE
SOBIE Z GNIEWEM
1. Policz od 10 do 1 w głowie.
2. Oddychaj głęboko.
3. Jeśli złość wywołuje konkretna osoba swoim zachowaniem, unikaj jej.
4. Porozmawiaj z dorosłym o swoich uczuciach.
5. Porozmawiaj z przyjacielem/przyjaciółką.
6. Wyobraź sobie znak STOP, który zatrzymuje przypływ złości.
7. Napinaj i rozluźniaj mięśnie – skoncentruj się na tym.
8. Przypomnij sobie sytuację, gdy udało Ci się wstrzymać złość i nie wybuchnąć. Skoro raz się udało,
to może się udać ponownie.
9. Przypomnij sobie, jakie mogą być konsekwencje tego, że wpadniesz w złość.
WWW.MYSLEPOZYTYWNIE.PL
MIT 3.
PRAWDY I MITY NA TEMAT ZŁOŚCI
Dzieci, które okazują złość w nieodpowiedni sposób
(np. krzycząc, płacząc) są złe.
Zapraszamy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
WWW.MYSLEPOZYTYWNIE.PL
PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWIA PSYCHICZNEGO