W miesiącu październiku organizatorami konkursu plastycznego pt. "Strach ma wielkie oczy’’ był GOK "Hutnik’’ w Gostyniu. Konkurs był skierowany do dzieci i młodzieży z powiatu gostyńskiego od  4-15 lat. Z naszej szkoły wzięli w nim udział uczniowie z edukacji wczesnoszkolnej oraz dzieci 6-letnie:

"Misie’’1.Julian Ratajczak,2.Kalina Stachowiak,3.Oliwia Ginter,

"Jeżyki’’1.Magdalena Maćkowiak, 2.Lena Lorek,3.Julia Woźniak 4.Natalia Waleńska

"Zajączki" Szymon Adamiak

Kl.1a1. Rafał Kaczorowski,2.Tomasz Lewicz

Kl.1b1. Maksymilian Ratajczak,2.Mateusz Kuczyński

Kl.2a1. Filip Danielczyk,2.Julia Wojtaszek,

Kl.2b1. Szymon Pawlak

Kl.3a1. Iga Ratajczak, 2.Amelia Piotrowiak

Kl.4c1. Anna Adamiak

 Celem konkursu było oswojenie strachu oraz rozwijanie wyobraźni dzieci  i młodzieży, inspirowanie twórczości plastycznej, umożliwienie zaprezentowania swoich zdolności i umiejętności plastycznych.Na konkurs napłynęło 237 prac. Przy ich ocenie komisja konkursowa brała pod uwagę  przede wszystkim nastrój i kolorystykę, sposób wyrażenia tematu oraz kompozycję i staranność wykonania. Ogółem przyznano 27 wyróżnień oraz 13 nagród w trzech kategoriach wiekowych. Wśród nich znalazł się uczeń naszej szkoły Maksymilian Ratajczak z kl.1b. Za swoją pracę otrzymał wyróżnienie. 

Serdecznie gratulujemy!     

    

Tak, jak w latach poprzednich wydawnictwo SYNAPSA zaprosiło  uczniów wszystkich klas drugich oraz trzecich szkół podstawowych do wzięcia udziału w kolejnej, VIII edycji konkursu: Synapsik "MEN". W naszej szkole odbył się on 26.10.2018r. Wzięło w nim udział 20 uczniów (14 z klas drugich oraz 6 z klasy trzeciej). Synapsik to konkurs o  charakterze ogólnopolskim, będący ciekawym uzupełnieniem zajęć oraz stanowiący cenną  informację  zwrotną, zarówno dla nauczycieli jak i uczniów, o aktualnym poziomie wiedzy uczestników. Testy konkursowe dla poszczególnych klas zostały przygotowane przez zespół ekspertów w oparciu o obowiązującą podstawę programową. Przy ich tworzeniu autorzy bazowali na wszystkich dostępnych i wykorzystywanych w szkołach podręcznikach wiodących wydawnictw na rynku.

©2020 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pępowie
Joomla Templates by Wordpress themes free