Dnia 14.11.2018r w Hali sportowej SP nr 1 w Gostyniu odbył się Finał Powiatowy Międzyszkolnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Młodzieży dla klas 7-8 oraz 3Gim. W rozgrywkach brało udział 5 drużyn: SP GOSTYŃ nr1, SP Gostyń nr3, SP Pudliszki, SP Bodzewo, SP PĘPOWO. 
Pępowo rozegrało 4 spotkania (każdy z każdym): 
SP PĘPOWO : SP Gostyń nr1  0:3, 
SP PĘPOWO : SP Gostyń nr3  1:0, 
SP PĘPOWO : SP Bodzewo  4:0
SP PĘPOWO : SP Pudliszki  10:2.

W rezultacie SP PĘPOWO zajmuje 2 miejsce w Powiecie. 

Drużyna SP PĘPOWO:
Bartosz Chorała, Miłosz Grzonka, Nikodem Malcherek, Przemysław Przewoźny, Fryderyk Maciejewski, Eryk Kwiatkowski, Mikołaj Biernacki, Albert Betowski, Mateusz Łyszczak.

trener: Szymon Banaszyński. 

Nasza szkoła w bieżącym roku realizuje Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,na lata 2016-2020, Priorytet 3:Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

W związku z tym, na ten cel otrzymaliśmy 15000 złotych, w tym: 12000zł to środki pochodzące z dotacji państwa, a pozostałe 3000zł wkład własny organu prowadzącego, czyli Urzędu Gminy w Pępowie.

W ramach projektu  w celu wzbogacenia zasobów bibliotecznych, zakupiliśmy nowości wydawnicze zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów w ilości 851 egzemplarzy. 

Zakupu książek dokonałyśmy na podstawie propozycji uczniów składanych na kartkach, rozmów z nauczycielami, konsultacji z Biblioteką Gminną w Pępowie, listy proponowanych książek przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Gostyniu oraz zaakceptowaniu listy zakupowej przez Samorząd Szkolny i Radę Rodziców.

 

Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji zaplanowanych projektów i wydarzeń edukacyjnych, które należy przeprowadzić do końca grudnia 2018 roku z  wykorzystaniem księgozbioru biblioteki.

Nowo zakupione książki staramy się promować poprzez:

  • umieszczenie wykazu zakupionych książek na stronie szkoły,
  • wystawy w bibliotece pt. „Książki tygodnia” 
  • wykorzystywanie książek przy realizacji projektów i wydarzeń bibliotecznych,
  • prezentację nowości oraz czytanie fragmentów książek w czasie przebywania uczniów w bibliotece (przerwy, zastępstwa, oczekiwanie uczniów na  lekcje i zajęcia pozalekcyjne).

Wszystkich gorąco zachęcamy do korzystania z bogatej oferty biblioteki:

  • uczniów - do zapoznania się z nowymi tytułami, wypożyczania i czytania,
  • nauczycieli - do korzystania z księgozbioru w czasie lekcji, uroczystości oraz imprez klasowych i szkolnych.
  • rodziców - do wypożyczania i codziennego głośnego czytania dzieciom w domu. 

„A to miej na pilnej pieczy, abyś czytał, kiedy tylko możesz”. 

/Mikołaj Rej/ 

©2020 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pępowie
Joomla Templates by Wordpress themes free