Harmonogram happeningu historycznego

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie w dniu 1 marca 2019

cel - uczczenie bohaterów polskiej drogi do niepodległości

/ uroczyste zakończenie obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości i 100. rocznicy powstania wlkp.

oraz uczczenie pamięci „żołnierzy wyklętych”/

miejsce: hala sportowa godz. 9:30 – „polonez”

w wykonaniu „postaci historycznych” z poszczególnych klas

a ok. godz. 10:00 przejście barwnym korowodem ścieżką rowerową i plantami

w stronę pomnika powstańców wlkp. / tam apel pamięci i złożenie kwiatów

powrót ok. godz. 10:50

uczniowie poszczególnych klas wzięli udział w tworzeniu widowiska według następującego harmonogramu

klasy I – III SP

biało-czerwone chorągiewki, baloniki lub kwiaty

kl. IV a

Mieszko I jego drużyna, Dobrawa i jej dwórki

kl. IV b

król Kazimierz Wielki i jego świta / przedstawiciele wszystkich stanów; rycerze, damy dworu, żacy, mieszczanie, chłopi/

kl. IV c

król Władysław Jagiełło, św. Jadwiga i ich dwór / rycerze, heroldowie, jeńcy krzyżaccy, damy dworu /

klasy Va

konfederaci barscy

kl. V b

kosynierzy Kościuszki

kl. Vc

legioniści gen. Jana Henryka Dąbrowskiego

kl. Vd

król Stanisław August Poniatowski i jego dwór oraz twórcy Konstytucji 3 maja

(m.in. Hugo Kołłątaj, St. Staszic, szlachcice i szlachcianki)

kl. VI a

powstańcy listopadowi

kl. VI b

powstańcy styczniowi

kl. VI c

Jan Sobieski i wielcy hetmani polscy XVII w ( husaria, )

kl. VII a

legioniści Józefa Piłsudskiego oraz żołnierze Błękitnej Armii gen Hallera

kl. VII b

powstańcy wielkopolscy

kl. VIII a

żołnierze polscy ze wszystkich frontów II wojny światowej

kl. VIII b

ofiary ludobójstwa niemieckiego i sowieckiego;

ofiary egzekucji, obozów koncentracyjnych, łagrów, wysiedleń, Sybiracy.

kl. III a G

jeńcy polscy - oficerowie i policjanci z Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa

pomordowani strzałem w tył głowy w Katyniu, Miednoje i Charkowie
kl. III b G

bohaterowie Podziemnego Państwa Polskiego; żołnierze AK i powstania warszawskiego

kl. c III c G

„Żołnierze wyklęci” - bohaterowie powojennego podziemia niepodległościowego,

którzy do końca pozostali wierni idei wolności i niepodległości.

(Uczniowie nieprzebrani w stroje historyczne proszeni byli o przybycie do szkoły w stroju galowym
i przyniesienie flag, klasy w trakcie przemarszu ścieżką rowerową prezentowały również

patriotyczne transparenty i zdjęcia bohaterów )

NIEPODLEGŁOŚCIOWY APEL PAMIĘCI

MIESZKAŃCY Gminy Pępowo! Stajemy dziś do apelu, aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Dzisiaj, w dniu pamięci o „Żołnierzach Wyklętych” sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków.

Wołam idących szlakiem ku niepodległości: konfederatów barskich, kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, powstańców listopadowych i styczniowych.

STAŃCIE DO APELU!

CHWAŁA BOHATEROM!

Wzywam: żołnierzy, którzy własną krwią wykuwali niepodległość i granice II Rzeczypospolitej;

legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy Błękitnej Armii, powstańców wielkopolskich i śląskich

STAŃCIE DO APELU!

CHWAŁA BOHATEROM!

Wzywam obrońców Ojczyzny, którzy w sierpniu 1920 roku bronili jej przed nawałą bolszewicką!

STAŃCIE DO APELU!

CHWAŁA BOHATEROM!

Wzywam bohaterów II wojny światowej, którzy w 1939 roku oddali życie za Ojczyznę,

żołnierzy znad Warty i Bzury, z Westerplatte i Helu, obrońców Warszawy !

STAŃCIE DO APELU!

CHWAŁA BOHATEROM!

Wołam żołnierzy polskich ze wszystkich frontów II wojny światowej, Wzywam Was wszystkich, którzyście Polsce wierzyli, dla niej cierpieli i za nią ginęli na wszystkich frontach Europy.

STAŃCIE DO APELU!

CHWAŁA BOHATEROM!

Wzywam Was, jeńców - oficerów i policjantów z Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa - Was, haniebnie pomordowanych strzałem w tył głowy w Katyniu, Miednoje i Charkowie!
STAŃCIE DO APELU!

CHWAŁA BOHATEROM!

Wzywam Was ofiary ludobójstwa niemieckiego i sowieckiego; ofiary egzekucji, więzień i obozów koncentracyjnych, wysiedleń, głodu i pracy ponad siły, Sybiraków i łagierników.

STAŃCIE DO APELU!

CHWAŁA BOHATEROM!

Wzywam bohaterów Podziemnego Państwa Polskiego, powstania warszawskiego i powojennego podziemia niepodległościowego, którzy do końca pozostali wierni idei wolności i niepodległości.

STAŃCIE DO APELU!

CHWAŁA BOHATEROM!

„Jeśli zapomnę o nich, Ty Boże na niebie, zapomnij o mnie !”
Niech dzisiaj z tego miejsca idzie w świat nasze wołanie:

- - NIGDY WIĘCEJ NIENAWIŚCI !

- NIGDY WIĘCEJ WOJNY !

-NIGDY WIĘCEJ LUDOBÓJSTWA !

Plan uroczystości pod pomnikiem

Godz. 9:30 zbiórka (w hali sport. na tle  baneru)

  1. Powitanie i zaproszenie postaci hist. do ustawienia się czwórkami.
  2. W tym czasie chór śpiewa pieśni patriotyczne.
  3. Krótkie przedstawienie poszczególnych klas biorących udział w polonezie.
  4. Taniec z flagami.
  5. Polonez.
  6. Wyjście w stronę pomnika powstańców wielkopolskich.
  7. Pod pomnikiem: Hymn ( 4 zwrotki). Apel poległych. Kwiaty. Przemówienia. Marsylianka wlkp. i wypuszczenie białych i czerwonych baloników przez maluchy.
  8. Powrót.

22 lutego 2019 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie, które poprowadzili studenci III roku ratownictwa medycznego z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Studenci (Zuzanna Adamska i Mateusz Andrzejewski) opowiedzieli naszym uczniom o pracy ratowników medycznych oraz przeszkolili ich w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. W pokazie brali udział uczniowie klas 1-3 oraz klasy 7 szkoły podstawowej. Przyszli ratownicy pokazali dzieciom, jak udzielić pomocy w różnych sytuacjach. Nauczyli, do czego służą numery ratunkowe. Ponadto ćwiczyli opatrywanie ran, postępowanie w zadławieniu, układanie w pozycji bezpiecznej oraz wykonanie resuscytacji krążeniowo–oddechowej. Uczniowie wykazali się dużym zainteresowaniem, chętnie włączali się w ćwiczenia. Zadawali mnóstwo pytań, a także sami popisali się dużą wiedzą. Za swoje zaangażowanie otrzymali dyplomy MAŁYCH RATOWNIKÓW.

©2020 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pępowie
Joomla Templates by Wordpress themes free