W tym roku przypada 79. rocznica Zbrodni Katyńskiej i dziewiąta rocznica Katastrofy Smoleńskiej. Już po raz dziesiąty formą upamiętnienia ofiar obu katyńskich tragedii stał się w Pępowie Ogólnopolski Bieg Katyński. Odbył się on we wtorek, 30 kwietnia 2019 r.
w centrum Pępowa, w cieniu posadzonych w 2009 r. „dębów katyńskich”, upamiętniających zamordowanych w 1940 r. przez sowieckie NKWD porucznika Wojska Polskiego Józefa Rzepkę i dwóch aspirantów Policji Państwowej - Antoniego Busza i Franciszka Nadstawka.

Obok remizy stanęła brama pełniąca funkcję startu i mety X Ogólnopolskiego Biegu Katyńskiego w Pępowie. Wystartowało w nim przeszło 300 uczestników, głównie uczniów tutejszej szkoły. Gościliśmy też zawodników z Zimnowody, Piasków, Osowej Sieni, Skoraszewic, Krotoszyna i Borku. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe plakietki i posiłek, a zwycięzcy – medale i nagrody. Na zakończenie odbył się masowy bieg rekreacyjny, bez ograniczeń wiekowych. Każdy uczestnik tego biegu otrzymał pamiątkowy dyplom i mógł wziąć udział w losowaniu nagród.

Kierownikiem zawodów był pan Marcin Kaczmarek. Wzorem lat ubiegłych X Bieg Katyński w Pępowie odbył się pod wspólnym Patronatem Szkoły i Gminy w Pępowie. Wójt Gminy Pępowo, p. G. Matuszak, pomógł nam pozyskać środki na medale, pamiątkowe plakietki i część nagród oraz skoordynował działania strażaków, policji, pracowników Urzędu i GOK. Z kolei firma Emilgrana Poland Sp. z o.o.(Siedlec) oraz Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu sfinansowały większość nagród dla uczestników biegu. Pragnę podziękować wszystkim, którzy pomogli nam w realizacji tego niezwykłego przedsięwzięcia. Dziękuję również wszystkim uczestnikom X Biegu Katyńskiego w Pępowie; nie każdy mógł stanąć na podium, ale wszyscy stoczyli walkę z pokusą „nicnierobienia” i z własną słabością, a wysiłkiem włożonym w pokonanie trasy ok. 1000 – 1500m. godnie upamiętnili ofiary Katynia i Smoleńska.

Dziękujemy sponsorom za wsparcie finansowe:

 • Panu Wójtowi Grzegorzowi Matuszakowi i Radzie Gminy Pępowo,
 • Firmie Emilgrana Poland Sp. z o.o. (Siedlec),
 • Powiatowemu Bankowi Spółdzielczemu w Gostyniu,
 • Radzie Sołeckiej wsi Pępowo
 • Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Pępowie
 • Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie
 • LGD Gościnna Wielkopolska i p. Szymonowi Jakubowskiemu
 • Firmie p. Ireneusza Matyli,
 • Firmie p. Justyny Waszak,
 • Firmie PHU Chod – Dróg Przemysław Andrzejewski z Krobi,
 • Firmie AGRO-TRANS Piotr Łagódka z Wymysłowa

Dziękujemy za pomoc w organizacji biegu:

 • p. Jolancie Nowackiej za opiekę medyczną nad uczestnikami biegu,
 • p. Jackowi Śląskiemu – kierownikowi Wydziału Kultury i Sportu UG w Pępowie za plakietki, dyplomy w biegu masowym oraz pomoc przy zakupie nagród i zdjęcia,
 • strażakom, policji, pracownikom GOK i Urzędu Gminy w Pępowie za pomoc przy stworzeniu oprawy technicznej biegu,
 • Komitetowi Organizacyjnemu Biegu Katyńskiego w składzie: Andrzejewski Paweł, Banaszyński Szymon, Fabisiak Ewa, Jarus Tomasz, Gembiak Grzegorz, Greutzmacher Alicja, Grześkowiak Karolina, Kaczmarek Marcin, Muszyńska Lidia, Neuhoff – Ley Zuzanna, Nowacka Alina, Skowrońska Alicja, Wojciechowska Alicja,
 • p. Danucie Radole za pomoc w zorganizowaniu kącika medycznego i prąd,
 • Dyrekcji i nauczycielom Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie, którzy zaangażowali się w organizację biegu i otoczyli opieką jego uczestników oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli organizację X Ogólnopolskiego Biegu Katyńskiego
  w Pępowie.

Mirosława Bigaj 

Wyniki indywidualne X Ogólnopolskiego Biegu Katyńskiego

Rocznik 2007 i młodsze dziewcząt
Zuzanna Zaremba - Borek
Zosia Wolniak - Pępowo
Milena Kryś - Zimnowoda
Oliwia Szczuraszek - Zimnowoda
Anna Olejniczak - Pępowo
Karolina Grzelczak - Pępowo

Rocznik 2007 i młodsi chłopców
Fabian Grzymisławski - Pępowo
Mikołaj Żyto - Krotoszyn
Marcin Kończak - Pępowo
Oskar Okręt - Pępowo
Nikodem Gruetzmacher - Pępowo
Adam Ryba - Pępowo

Rocznik 2005 i 2006 dziewcząt
Wiktoria Ciesielska – Osowa Sień
Ewa Wyrwińska – Osowa Sień
Patrycja Kubiak - Zimnowoda
Maria Fabisiak - Pępowo
Wiktoria Olejniczak - Pępowo
Ewelina Waligóra - Pępowo

Rocznik 2005 i 2006 chłopców
Kacper Kaczmarek - Pępowo
Kacper Szymkowiak - Skoraszewice
Dariusz Stanisławski - Skoraszewice
Jakub Twardowski - Pępowo
Emil Krajka - Pępowo
Gracjan Gołąbek - Zimnowoda

Rocznik 2003 i 2004 dziewcząt
Patrycja Bielecka - Piaski
Karolina Bielecka - Piaski
Daria Frąckowiak - Krotoszyn
Maria Ciemierzewska – Osowa Sień
Agata Kaczmarek - Pępowo
Oliwia Nowacka - Pępowo

Rocznik 2003 i 2004 chłopców
Wojciech Wałęsiak - Krotoszyn
Wojciech Błaszyk - Pępowo
Mikołaj Chudziński - Pępowo
Fryderyk Maciejewski - Pępowo
Przemysław Przewoźny - Pępowo
Maciej Dalibor - Pępowo

30 kwietnia uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w poranku patriotycznym. Spotkali się w holu szkoły, aby uczcić rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 r. Dla wszystkich Polaków majowe święto jest dniem szczególnym, gdyż trzeciego maja ustanowiono świętem narodowym w dowód pamięci o przodkach, którzy pragnęli ocalić kraj przed upadkiem.
Wydarzenia z tamtych czasów, naszym uczniom, przybliżyła pani profesor Urszula Kosińska, która jest pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas tego spotkania odbyła się kolejna lekcja patriotyzmu. Patriotą jest każdy, kto kocha ojczyznę.
Postanowiliśmy wspólnie uczcić to święto poprzez wywieszenie flag narodowych oraz godny udział w obchodach gminno-parafialnych, które odbędą się 3 maja br.

©2018 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pępowie
Joomla Templates by Wordpress themes free