„Ojczyzna to kraj dzieciństwa miejsce urodzenia,

 to jest ta mała najbliższa ojczyzna …”

Tadeusz Różewicz

Za nami już trzy święta majowe, które są szczególnie ważne w historii Polski. Obchodziliśmy je w szczególny sposób – razem, a jednak osobno. Na poprzedzającej te święta lekcji wychowawczej, pani Elżbieta Andrzejewska udostępniła nam prezentację multimedialną pt. „Polskie symbole narodowe”, aby przypomnieć nam, skąd wzięły się święta majowe, dlaczego je obchodzimy, i komu je zawdzięczamy. W filmie ukazana była legenda o Lechu ,Czechu i Rusie, która niesie w sobie bardzo istotną treść, ponieważ opowiada o tym, jak powstało nasze państwo. Przypomnieliśmy sobie symbole narodowe Rzeczpospolitej Polskiej takie jak: godło - Orzeł Biały, barwy biało – czerwone naszej flagi i hymn –„Mazurek Dąbrowskiego” oraz to, że trzeba się do nich odnosić z należnym szacunkiem. Nasi koledzy z klasy Bartosz Stachowiak i Bartosz Wajs przygotowali informację, której z zaciekawieniem wysłuchaliśmy. Dowiedzieliśmy się od nich, że 1maja – to Międzynarodowy Dzień Pracy obchodzony nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Drugi dzień maja to dzień Flagi Państwowej oraz Polonii i Polaków mieszkających za granicą. Trzeci maja to dzień uchwalenia Konstytucji z 1791 r. Polska i Polacy na całym świecie obchodzą to święto narodowe upamiętniające przyjęcie pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej Konstytucji. Wysłuchaliśmy również pięknych pieśni patriotycznych takich jak: „Święto Flagi”, „Witaj majowa jutrzenko”, „Jak długo w sercach naszych”. W połowie kwietnia Pani wychowawczyni ogłosiła klasowy konkurs plastyczno – techniczny pt: „Majowe święta w mojej wyobraźni”. Każdy z nas mógł wykazać się inwencją twórczą i wykonać, kotylion, kartkę z kalendarza, plakat o tematyce patriotycznej itp. Do konkursu włączyli się również nasi rówieśnicy z klasy 4a. Pani zachęciła nas również, abyśmy sfotografowali się z flagą i pokazali, jak okazujemy nasz szacunek do niej, do historii i tradycji ojczystego kraju.

Dzień Flagi 2021:

Święta majowe w mojej wyobraźni:

Trzydziestego marca uczniowie edukacji wczesnoszkolnej, pomimo nauczania w trybie zdalnym, godnie uczcili pamięć Świętego Patrona – Jana Pawła II. Dzieci, ubrane w żółto - białe stroje, obejrzały prezentacje oraz filmy, które przybliżyły im postać Papieża - Człowieka Zwyczajnego i jednocześnie Nadzwyczajnego. Świętego, który może być wzorem do naśladowania w codziennym życiu przez niejednego z nas. Lekcje uświetniło wysłuchanie lub wykonanie (przez solistów) „Barki” oraz innych pieśni. Drugoklasiści z łatwością ułożyli z rozsypanki wyrazowej myśli Wielkiego Polaka i pokolorowali obrazki z Jego wizerunkiem.
Z pomocą rodziców 02 kwietnia, o godzinie 21.37, uczniowie klasy 2b zapalili świece i postawili je na parapetach okiennych jako wyraz wdzięczności Bogu za życie i pontyfikat Wielkiego Jana Pawła II oraz znak nadziei na lepsze jutro.

Klasy czwarte:

IV moduł “Empatia” Międzynarodowego projektu edukacyjnego Emocja w klasie 1b

"Empatia" - ważne słowo w życiu każdego z nas. Uczniowie klasy 1b poznali jego wartość i ogromne znaczenie, realizując IV moduł Międzynarodowego projektu edukacyjnego Emocja. Zrozumieliśmy, co to znaczy być empatycznym. Pomogły nam w tym opowiadania, wiersze, filmy, wspólne rozmowy i dźwięki emocji. Daliśmy także upust swojej fantazji i wyobraźni ozdabiając empatyczne okulary, wypisując uczucia na kolcach jeżozwierza i malując emocjonalne buźki. Dzieci rysowały Emocjuszy, ucząc się przy tym empatii i rozumienia perspektywy odczuwania emocji drugiego człowieka. Czytaliśmy opowiadania o Tygrysie oraz zobaczyliśmy Grufołaka - uczniowie pisali na kartce emocje, które wystąpiły podczas nagrania. Zaprojektowaliśmy kolorowe skarpetki, aby uczcić Światowy Dzień osób z Zespołem Downa. W tym ważnym dniu mieliśmy okazję porozmawiać o akceptacji, tolerancji i empatii w stosunku do osób z rozmaitymi problemami. Jak zawsze skorzystaliśmy z genialnej prezentacji multimedialnej w celu dopełnienia naszych zajęć.

,,Szukałem Was, a teraz Wy,
przyszliście do mnie i za to Wam dziękuję.”
Jan Paweł II

Szkoła jest miejscem, w którym uczniowie spędzają wspólnie czas i jednoczą się. Szkoła to również tradycje. Jedną z nich jest „Dzień Patrona”. Dla nas, uczniów szkoły im. Jana Pawła II jest to dzień szczególny. Ten rok jest inny, ale wyjątkowy. Zaistniała sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju zmusiła nas do zorganizowania obchodów święta naszego patrona w inny niż dotychczas sposób. Nawet w tak trudnej sytuacji, obchody przybrały uroczysty charakter. Na jednej z lekcji wychowawczych w marcu, nasza pani wychowawczyni – Elżbieta Andrzejewska, zachęciła nas do wykonania papierowych kwiatów w barwach żółtych i białych. Wszystko po to, aby udekorować nasze miejsca nauki, gdy będziemy świętować Dzień Patrona naszej szkoły. Moje koleżanki i koledzy z otwartym sercem i zaangażowaniem zabrali się do pracy. Niektórzy uczniowie wykonali jeszcze inne, dodatkowe dekoracje – kotyliony, ciekawe napisy z kamieni i bukszpanu. Udekorowali okno w swoim pokoju. Nie zabrakło nawet tortu z tektury ozdobionego kwiatami. Te wszystkie dekoracje przez nas wykonane, niech będą wyjątkowym podziękowaniem za życie i pontyfikat świętego Jana Pawła II. Punktem kulminacyjnym obchodów Dnia Patrona był Poranek klasowy online, poświęcony Janowi Pawłowi II, który odbył się przed Wielkanocą. W jego trakcie obejrzeliśmy ciekawy film o naszym Papieżu. Dowiedzieliśmy się z niego, że Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach, jako syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. W tym mieście uczęszczał do szkoły podstawowej i gimnazjum. Na studia polonistyczne, które przerwał wybuch wojny, udał się do Krakowa. W czasie wojny pracował w kamieniołomach. Po jej zakończeniu walczył z komunizmem. Już jako Papież, którym został 16 października 1978 roku, przeżył zamach terrorystyczny na swoje życie. Był człowiekiem niezwykłym, niosącym szczęście, zgodę i wiarę, która nigdy go nie opuszczała nawet w najtrudniejszych momentach życia. Zmarł po ciężkiej chorobie dnia 2 kwietnia 2005 roku. Jan Paweł II był człowiekiem wielkiej kultury, wiedzy, ludzkiej dojrzałości a przy tym bliskości i serdeczności. Mamy wielki zaszczyt i szczęście, że nasza szkoła nosi imię Jana Pawła II. Nasz Patron jest dla nas autorytetem i wzorem do naśladowania. Codziennie możemy odczuwać, że jest blisko i towarzyszy nam w naszych szkolnych działaniach.

21 marca
ŚWIATOWY DZIEŃ ZESPOŁU DOWNA
DZIEŃ KOLOROWYCH SKARPETEK

Kolorowe skarpetki to symbol solidaryzowania się z chorymi na Zespół Downa. Dziś w pierwszy dzień wiosny obchodziliśmy Światowy Dzień Zespołu Downa, święto ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa.
Ten specjalny dzień służy zwiększeniu świadomości społecznej dotyczącej zespołu Downa, a także propagowaniu praw ludzi z taką wadą genetyczną i integracji z nimi, tak by zapewnić im należne miejsce w społeczeństwie.
Niech każdy dowie się, że 21 marca to Światowy Dzień Zespołu Downa, a chorym należą się same dobre uczucia: zrozumienie, szacunek, miłość, przyjaźń. A my będziemy pracować nad empatią!

Wspierając to wydarzenia uczniowie klas 1-3 oraz nauczyciele założyli tego dnia skarpetki nie do pary. Uczniowie podczas zajęć, aby ten dzień zapadł im w pamięć, obejrzeli prezentację dotyczącą istoty zaburzenia – trisomią 21. pary chromosomów, kodowali obrazki oraz kolorowali skarpetki nie do pary. Klasa 1b, będąc w trakcie realizacji 4 modułu EMPATIA (Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego Emocja) wykonała dodatkowo kolorowe, skarpetkowe pacynki.

Pod takim hasłem sześciolatki oraz uczniowie edukacji wczesnoszkolnej obchodzili  12 marca Dzień Matematyki. Dzieci poprzez zabawę doskonaliły swoje umiejętności matematyczne, utrwalały dodawanie, odejmowanie, tabliczkę mnożenia oraz logiczne myślenie. Zadania przygotowane przez panie Beatę Kaczmarek i Jolantę Durczewską były zróżnicowane pod względem trudności, by każdy mógł spróbować swoich sił w potyczkach z matematyką. Podczas Dnia Królowej Nauk rozwiązywano sudoku, układano tangram, uzupełniano piramidy matematyczne, słuchano bajki o prostokącie, wymyślano hasła reklamujące tę dziedzinę nauki oraz  sporządzono plakaty na jej temat. Uczniowie z wielkim entuzjazmem  ćwiczyli swoje umysły i sprawność rachunkową pokonując  schody, na  stopniach których zamieszczona została tabliczka mnożenia. 

Gry i zabawy matematyczne pozwoliły dzieciom lepiej poznać matematykę, a nawet się z nią zaprzyjaźnić. Zadania wzbudziły wiele pozytywnych emocji, które utrwalone zostały na poniższych zdjęciach.

Jeżyki:

Misie:

Zajączki:

Klasa 1a:

Klasa 1b:

Klasa 2a:

Klasa 2b:

Kasa 2c:

Klasa 3a:

Klasa 3b:

 

 

   Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – to polskie święto państwowe obchodzone 1 marca, poświęcone pamięci żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, stawiających opór sowietyzacji Polski w latach 1944 – 1963. Święto to ustanowione zostało w roku 2011.
   Od kilku lat w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie angażują się w różnorakie działania, których celem jest z jednej strony kultywowanie wartości i ideałów, jakimi kierowali się żołnierze niezłomni, z drugiej zaś rozwijanie uzdolnień naszych uczniów.
   W marcu 2021 r., mimo utrudnień związanych ze zdalnym nauczaniem, uczniowie szkoły w Pępowie wzięli udział w konkursie plastycznym o „Żołnierzach Wyklętych”. Zadaniem uczestników było obejrzeć umieszczone na stronie IPN krótkie filmy, ukazujące sylwetki 20 żołnierzy niezłomnych, a następnie w oparciu o filmik stworzyć „portret” wybranego bohatera. Wśród upamiętnionych postaci znaleźli się m.in.: Danuta Siedzikówna „Inka”, Witold Pilecki, Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”, Józef Franczak „Lalek”, Hieronim Dekutowski „Zapora” i Stanisław Sojczyński „Warszyc”.
   Z uwagi na trudne warunki pandemii, uczestnicy konkursu przesyłali prace drogą internetową. Komisja w składzie: p. Arleta Adamek, p. Mirosława Bigaj, p. Lidia Muszyńska wyłoniła grono laureatów w dwóch kategoriach:
- plakat biograficzny - praca plastyczna, ręcznie wykonana, w dowolnej technice, bez udziału komputera (mamy go już dosyć).


I miejsce - Monika Stróżyk kl. VIc
II miejsce – Maja Roszak kl. VIc
III miejsce – Oliwier Domański kl. VIb

Wyróżnienia: Mateusz Rolnik kl. VIb, Natalia Jankowska kl. VIIa, Roksana Chlebowska kl. VIb, Tomasz Szczyszyk kl. VIIc

-„portret” słowny zawierający historię wybranego żołnierza niezłomnego, w pracy należało odpowiedzieć na pytanie: czym zaimponowała mi ta postać?

I miejsce – Jagoda Orzechowska kl. VIId
II miejsce – Monika Twardowska kl. VIIb

Wyróżnienia: Amelia Sieńska kl. VIIa, Paulina Nowacka kl. VIIa, Albin Kryczkowski kl. VIIc

Gratuluję zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom konkursu dziękuję za zaangażowanie. Dzięki Wam, mimo utrudnień związanych z pandemią, „Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych” nie przeszedł w naszej szkole bez echa.

 

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA KOTA PRZEZ DZIECI SZEŚCIOLETNIE I KLASY 1-3

18 lutego 2021 r. w naszej szkole dzieci sześcioletnie i uczniowie z klas 1-3 obchodzili Światowy Dzień Kota. Celem obchodów tego dnia było rozwijanie empatii i uwrażliwienie na potrzeby wszystkich zwierząt. Dzieci zapoznały się z prezentacją multimedialną dotyczącą ciekawostek z życia kotów. Dowiedziały się jak należy o nie dbać oraz czym karmić te zwierzęta. Chętnie wypowiadały się na temat opieki nad kotami domowymi. Wykonały piękne prace plastyczne. Kolorowały kocie mandale i zaprojektowały w programie Paint kartki przedstawiające różne koty. Miłośnicy kociaków przynieśli w tym dniu zdjęcia swoich pupili na szkolną wystawę oraz upodobnili się do swoich czworonożnych przyjaciół, zakładając przygotowane kocie stroje.

Na koniec obchodów wszyscy otrzymali od organizatorów pamiątkowy dyplom z podziękowaniem za zaangażowanie w obchody Światowego Dnia Kota 

Jeżyki:

Misie:

Zajączki:

Klasa 1a:

Klasa 1b:

Klasa 2a:

Klasa 2b:

Klasa 2c:

Klasa 3a:

Klasa 3b:

©2020 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pępowie Deklaracja dostępności
Joomla Templates by Wordpress themes free