Archiwum 2017/2018

IX Bieg Katyński i poświęcenie nowej tablicy katyńskiej

 

IX Ogólnopolski Bieg Katyński w Pępowie i poświęcenie nowej tablicy katyńskiej

W tym roku przypada 78. rocznica Zbrodni Katyńskiej i ósma rocznica Katastrofy Smoleńskiej. Już po raz dziewiąty formą upamiętnienia ofiar obu katyńskich tragedii stał się w Pępowie Ogólnopolski Bieg Katyński. Odbył się on w poniedziałek, 30 kwietnia 2018 r. w centrum Pępowa, w cieniu  posadzonych w 2009 r. „dębów katyńskich”, upamiętniających zamordowanych w 1940 r. przez sowieckie NKWD porucznika Wojska Polskiego Józefa Rzepkę i dwóch aspirantów Policji Państwowej - Antoniego Busza i  Franciszka Nadstawka. Uroczyste otwarcie biegu odbyło się na cmentarzu parafialnym, pod pomnikiem Serca Jezusowego, gdzie miało miejsce poświęcenie nowej tablicy katyńskiej. Na uroczystość tę przybyli członkowie powołanego przez wójta Gminy Pępowo, p. Stanisława Krysickiego, Komitetu Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz ok. 300 uczestników IX Biegu Katyńskiego. 

Gośćmi honorowymi uroczystości byli członkowie rodzin dwóch zamordowanych w Katyniu oficerów Wojska Polskiego; córka por. Józefa Rzepki - p. Hanka Karczyńska oraz rodzina por. Piotra Głowacza.

 

Po poświęceniu tablicy katyńskiej, krótkim programie artystycznym w wykonaniu członków koła teatralnego i zapaleniu zniczy pamięci przez delegację społeczności szkolnej uczestnicy uroczystości udali się pod budynek strażackiej remizy, na ścianie której powstał w kwietniu piękny mural upamiętniający 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Jego twórcy – grupa uczniów pępowskiej szkoły pod opieką nauczyciela plastyki p. Filipa Fajfera - otrzymali specjalne podziękowania od dyrekcji szkoły  i władz gminy. 

 

Obok remizy stanęła brama pełniąca funkcję startu i mety IX Ogólnopolskiego Biegu Katyńskiego w Pępowie. Wystartowało w nim przeszło 300 uczestników, głównie uczniów tutejszej szkoły. Gościliśmy też zawodników z Borku, Garzyna, Leszna, Wschowy i Skoraszewic. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe plakietki i posiłek, a zwycięzcy – medale i nagrody. Na zakończenie odbył się masowy bieg rekreacyjny, bez ograniczeń wiekowych. Każdy uczestnik tego biegu otrzymał pamiątkowy dyplom i  mógł wziąć udział w losowaniu nagród.   

Kierownikiem zawodów był pan Jacek Migdalski, który zajął się stroną techniczno – sportową całego przedsięwzięcia. Moim zadaniem było znaleźć dla Biegu Katyńskiego patronów i sponsorów, dzięki którym idea mogła stać się rzeczywistością. Wzorem lat ubiegłych IX Bieg Katyński w Pępowie odbył się pod wspólnym Patronatem Szkoły, Gminy i Parafii w Pępowie. Wójt Gminy Pępowo p. S. Krysicki, pomógł nam pozyskać środki na medale, pamiątkowe plakietki i część nagród oraz skoordynował działania strażaków, policji, pracowników Urzędu i GOK. Z kolei firma Emilgrana Poland Sp. z o.o.(Siedlec) oraz Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu sfinansowały większość nagród dla uczestników biegu. Pragnę podziękować wszystkim, którzy pomogli nam w realizacji tego niezwykłego przedsięwzięcia. Dziękuję również wszystkim uczestnikom IX Biegu Katyńskiego w Pępowie; nie każdy mógł stanąć na podium, ale wszyscy stoczyli walkę z pokusą „nicnierobienia” i z własną słabością, a wysiłkiem włożonym w pokonanie trasy  ok. 1000 – 1500m. godnie upamiętnili ofiary Katynia i Smoleńska.  

Mirosława Bigaj

Dziękujemy sponsorom za wsparcie finansowe:

Panu Wójtowi St. Krysickiemu i Radzie Gminy  Pępowo,

Firmie Emilgrana Poland Sp. z o.o. (Siedlec),

Powiatowemu Bankowi Spółdzielczemu w Gostyniu, 

Radzie Sołeckiej wsi Pępowo

Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Pępowie

Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie

Firmie p. Ireneusza Matyli

Firmie p. Justyny Waszak, 

Dziękujemy za pomoc w organizacji biegu:

p. Jolancie Nowackiej za opiekę medyczną nad uczestnikami biegu,

p. Jackowi Śląskiemu – kierownikowi Wydziału Kultury i Sportu UG w Pępowie za plakietki, dyplomy w biegu masowym oraz pomoc przy zakupie nagród,

strażakom, policji, pracownikom GOK i Urzędu Gminy w Pępowie za pomoc przy stworzeniu oprawy technicznej biegu,

p. Tomaszowi Jarusowi za dyplomy,

p. Karolinie Grześkowiak za medale,

p. Danucie Radole za pomoc w zorganizowaniu kącika medycznego

Dyrekcji i  nauczycielom Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Pępowie, którzy zaangażowali się w organizację biegu i otoczyli opieką jego uczestników oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli organizację  IX Ogólnopolskiego Biegu Katyńskiego w Pępowie. 

Organizatorzy Biegu Katyńskiego

Mirosława Bigaj

Jacek Migdalski

 

WYNIKI IX BIEGU KATYŃSKIEGO

Pępowo, 30 kwietnia 2018 r.

GIMNAZJUM i klasy VII SP

Rocznik 2002

Dziewczyny:

 1. Wiktoria Poślednik                 SP Pępowo
 2. Wiktoria Łyszczak                  SP Pępowo
 3. Anna Wojciechowska             SP Pępowo
 4. Karolina Broda                       SP Pępowo
 5. Alicja Woźniak                        SP Pępowo
 6. Kinga Chudzińska                  SP Pępowo

 

Chłopcy:

 1. Karol  Radojewski
  SP Pępowo
 2. Kamil  Przybyłka
  SP Pępowo
 3. Dominik Klemczak
  SP Pępowo
 4. Klaudiusz Sierota
  SP Pępowo
 5. Jakub  Dalibor
  SP Pępowo
 6. Filip Walorski
  SP Pępowo

Rocznik 2003 - 2004

Dziewczyny:

 1. Patrycja Bielecka
  SP Piaski
 2. Karolina Bielecka
  SP Piaski
 3. Dominika Hauza
  SP Pępowo
 4. Karolina Szałata
  SP Pępowo
 5. Nina Borowczyk
  SP Pępowo
 6. Julia Mierzyńska
  SP Pępowo

 

Chłopcy:

 1. Przemysław Przewoźny
  SP Pępowo
 2. Gabriel Działdowski
  SP nr 2 Wschowa
 3. Maciej Dalibor
  SP Pępowo
 4. Albert Betowski
  SP Pępowo
 5. Wojciech Błaszyk
  SP Pępowo
 6. Dawid Rauchut
  SP Pępowo

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

Rocznik 2005- 2006

Dziewczyny:

 1. Joanna Naglak
  SP Pępowo
 2. Klaudia Mendyka
  SP Pępowo
 3. Weronika Wolniak
  SP Pępowo
 4. Maria Fabisiak
  SP Pępowo
 5. Rozalia Dudka
  SP Pępowo
 6. Amelia Błaszyk
  SP Pępowo

Chłopcy:

 1. Jakub Skrzypczak
  SP Garzyn
 2. Kacper Kaczmarek
  SP Pępowo
 3. Daniel Robakowski
  SP Pępowo
 4. Emil Krajka; SP Pępowo
 5. Artur Kamieniarz
  SP Pępowo
 6. Damian Leciej
  SP Pępowo

Rocznik 2007 i młodsi

Dziewczyny:

 1. Oliwia Juśkowiak
  SP nr 7 Leszno
 2. Zuzanna Zaremba
  SP Borek
 3. Paulina Nowacka
  SP Pępowo
 4. Paulina Strójwąs
  SP nr 2 Wschowa
 5. Zuzanna Skrzypczak
  SP Garzyn
 6. Karolina Grzelczak
  SP Pępowo

 

Chłopcy:

 1. Fabian Grzymysławski
  SP Pępowo
 2. Jan Waszyński
  SP Pępowo
 3. Dominik Leśniarek
  SP Pępowo
 4. Bartosz Łakomy
  SP nr 2 Wschowa
 5. Nikodem Gruetzmacher
  SP Pępowo
 6. Marcin Kończak
  SP Pępowo
©2020 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pępowie
Joomla Templates by Wordpress themes free