Mobilne środowisko edukacyjne w naszej szkole.

W XXI wieku trudno wyobrazić sobie szkołę bez komputerów i internetu. Powszechny dostęp do informacji oraz ogromne zasoby sieci, sprawiają, że na każdej lekcji i każdym etapie procesu dydaktycznego można zastosować narzędzia TiK.
Jesteśmy szkołą, w której wykorzystujemy nowoczesne technologie komunikacyjno-informacyjne. Cały czas wzbogacamy swoją bazę sprzętową. Na dzień dzisiejszy posiadamy dwie pracownie komputerowe i Centrum Multimedialne w bibliotece szkolnej. Tablice interaktywne oraz projektory znajdują się praktycznie w każdej sali lekcyjnej. Korzystamy ze stałego łącza do internetu.
Aby skutecznie wspierać realizację celów lekcji nauczyciele dobierają takie narzędzia, które pasują do potrzeb uczniów i specyfiki zajęć, które prowadzą do aktywizacji ucznia, zwiększania jego motywacji i zainteresowania nauką. Nauczyciele wykorzystują nowoczesne TIK do przygotowania materiałów, ćwiczeń interaktywnych, pomocy dydaktycznych do zajęć. Uczniowie przygotowując prezentacje multimedialne, animacje, filmy, plakaty bazują na zasobach internetu. Często komunikują się z nauczycielami za pomocą poczty elektronicznej wysyłając np. pracę domową. Kilka dni temu, uczniowie klasy IV na lekcji plastyki, mieli możliwość korzystania z pomocy projektora multimedialnego. Bardzo chętnie odwzorowywali zwierzątka z cyfr - krok po kroku przy włączonym projektorze multimedialnym.

©2020 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pępowie
Joomla Templates by Wordpress themes free