X Ogólnopolski Bieg Katyński w Pępowie

W tym roku przypada 79. rocznica Zbrodni Katyńskiej i dziewiąta rocznica Katastrofy Smoleńskiej. Już po raz dziesiąty formą upamiętnienia ofiar obu katyńskich tragedii stał się w Pępowie Ogólnopolski Bieg Katyński. Odbył się on we wtorek, 30 kwietnia 2019 r.
w centrum Pępowa, w cieniu posadzonych w 2009 r. „dębów katyńskich”, upamiętniających zamordowanych w 1940 r. przez sowieckie NKWD porucznika Wojska Polskiego Józefa Rzepkę i dwóch aspirantów Policji Państwowej - Antoniego Busza i Franciszka Nadstawka.

Obok remizy stanęła brama pełniąca funkcję startu i mety X Ogólnopolskiego Biegu Katyńskiego w Pępowie. Wystartowało w nim przeszło 300 uczestników, głównie uczniów tutejszej szkoły. Gościliśmy też zawodników z Zimnowody, Piasków, Osowej Sieni, Skoraszewic, Krotoszyna i Borku. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe plakietki i posiłek, a zwycięzcy – medale i nagrody. Na zakończenie odbył się masowy bieg rekreacyjny, bez ograniczeń wiekowych. Każdy uczestnik tego biegu otrzymał pamiątkowy dyplom i mógł wziąć udział w losowaniu nagród.

Kierownikiem zawodów był pan Marcin Kaczmarek. Wzorem lat ubiegłych X Bieg Katyński w Pępowie odbył się pod wspólnym Patronatem Szkoły i Gminy w Pępowie. Wójt Gminy Pępowo, p. G. Matuszak, pomógł nam pozyskać środki na medale, pamiątkowe plakietki i część nagród oraz skoordynował działania strażaków, policji, pracowników Urzędu i GOK. Z kolei firma Emilgrana Poland Sp. z o.o.(Siedlec) oraz Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu sfinansowały większość nagród dla uczestników biegu. Pragnę podziękować wszystkim, którzy pomogli nam w realizacji tego niezwykłego przedsięwzięcia. Dziękuję również wszystkim uczestnikom X Biegu Katyńskiego w Pępowie; nie każdy mógł stanąć na podium, ale wszyscy stoczyli walkę z pokusą „nicnierobienia” i z własną słabością, a wysiłkiem włożonym w pokonanie trasy ok. 1000 – 1500m. godnie upamiętnili ofiary Katynia i Smoleńska.

Dziękujemy sponsorom za wsparcie finansowe:

 • Panu Wójtowi Grzegorzowi Matuszakowi i Radzie Gminy Pępowo,
 • Firmie Emilgrana Poland Sp. z o.o. (Siedlec),
 • Powiatowemu Bankowi Spółdzielczemu w Gostyniu,
 • Radzie Sołeckiej wsi Pępowo
 • Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Pępowie
 • Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie
 • LGD Gościnna Wielkopolska i p. Szymonowi Jakubowskiemu
 • Firmie p. Ireneusza Matyli,
 • Firmie p. Justyny Waszak,
 • Firmie PHU Chod – Dróg Przemysław Andrzejewski z Krobi,
 • Firmie AGRO-TRANS Piotr Łagódka z Wymysłowa

Dziękujemy za pomoc w organizacji biegu:

 • p. Jolancie Nowackiej za opiekę medyczną nad uczestnikami biegu,
 • p. Jackowi Śląskiemu – kierownikowi Wydziału Kultury i Sportu UG w Pępowie za plakietki, dyplomy w biegu masowym oraz pomoc przy zakupie nagród i zdjęcia,
 • strażakom, policji, pracownikom GOK i Urzędu Gminy w Pępowie za pomoc przy stworzeniu oprawy technicznej biegu,
 • Komitetowi Organizacyjnemu Biegu Katyńskiego w składzie: Andrzejewski Paweł, Banaszyński Szymon, Fabisiak Ewa, Jarus Tomasz, Gembiak Grzegorz, Greutzmacher Alicja, Grześkowiak Karolina, Kaczmarek Marcin, Muszyńska Lidia, Neuhoff – Ley Zuzanna, Nowacka Alina, Skowrońska Alicja, Wojciechowska Alicja,
 • p. Danucie Radole za pomoc w zorganizowaniu kącika medycznego i prąd,
 • Dyrekcji i nauczycielom Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie, którzy zaangażowali się w organizację biegu i otoczyli opieką jego uczestników oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli organizację X Ogólnopolskiego Biegu Katyńskiego
  w Pępowie.

Mirosława Bigaj 

Wyniki indywidualne X Ogólnopolskiego Biegu Katyńskiego

Rocznik 2007 i młodsze dziewcząt
Zuzanna Zaremba - Borek
Zosia Wolniak - Pępowo
Milena Kryś - Zimnowoda
Oliwia Szczuraszek - Zimnowoda
Anna Olejniczak - Pępowo
Karolina Grzelczak - Pępowo

Rocznik 2007 i młodsi chłopców
Fabian Grzymisławski - Pępowo
Mikołaj Żyto - Krotoszyn
Marcin Kończak - Pępowo
Oskar Okręt - Pępowo
Nikodem Gruetzmacher - Pępowo
Adam Ryba - Pępowo

Rocznik 2005 i 2006 dziewcząt
Wiktoria Ciesielska – Osowa Sień
Ewa Wyrwińska – Osowa Sień
Patrycja Kubiak - Zimnowoda
Maria Fabisiak - Pępowo
Wiktoria Olejniczak - Pępowo
Ewelina Waligóra - Pępowo

Rocznik 2005 i 2006 chłopców
Kacper Kaczmarek - Pępowo
Kacper Szymkowiak - Skoraszewice
Dariusz Stanisławski - Skoraszewice
Jakub Twardowski - Pępowo
Emil Krajka - Pępowo
Gracjan Gołąbek - Zimnowoda

Rocznik 2003 i 2004 dziewcząt
Patrycja Bielecka - Piaski
Karolina Bielecka - Piaski
Daria Frąckowiak - Krotoszyn
Maria Ciemierzewska – Osowa Sień
Agata Kaczmarek - Pępowo
Oliwia Nowacka - Pępowo

Rocznik 2003 i 2004 chłopców
Wojciech Wałęsiak - Krotoszyn
Wojciech Błaszyk - Pępowo
Mikołaj Chudziński - Pępowo
Fryderyk Maciejewski - Pępowo
Przemysław Przewoźny - Pępowo
Maciej Dalibor - Pępowo

©2020 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pępowie
Joomla Templates by Wordpress themes free