SYNAPSIK

Tak, jak w latach poprzednich wydawnictwo SYNAPSA zaprosiło  uczniów wszystkich klas drugich oraz trzecich szkół podstawowych do wzięcia udziału w kolejnej, VIII edycji konkursu: Synapsik "MEN". W naszej szkole odbył się on 26.10.2018r. Wzięło w nim udział 20 uczniów (14 z klas drugich oraz 6 z klasy trzeciej). Synapsik to konkurs o  charakterze ogólnopolskim, będący ciekawym uzupełnieniem zajęć oraz stanowiący cenną  informację  zwrotną, zarówno dla nauczycieli jak i uczniów, o aktualnym poziomie wiedzy uczestników. Testy konkursowe dla poszczególnych klas zostały przygotowane przez zespół ekspertów w oparciu o obowiązującą podstawę programową. Przy ich tworzeniu autorzy bazowali na wszystkich dostępnych i wykorzystywanych w szkołach podręcznikach wiodących wydawnictw na rynku.

©2018 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pępowie
Joomla Templates by Wordpress themes free