Świetlica szkolna

Aktualności

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich, w bezpiecznym i miłym otoczeniu,  stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych.

Realizujemy program, który obejmuje różne typy zajęć :

  • rozwijające umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne,  układanki, malowanie farbami, rysowanie,  kolorowanie, wycinanie,  wydzieranie, sklejanie,  origami i inne);
  • rozbudzające zainteresowania czytelnicze (czytanie prasy, książek,  inscenizacje);
  • wzbogacając wiedzę  (oglądanie programów i filmów edukacyjnych, pogadanki z uczniami, gry dydaktyczne i edukacyjne )
  • kształtujące umiejętności wypowiadania się  (rozmowy z uczniami,  pogadanki, zabawy dydaktyczne) oraz wykorzystania zdobytej wiedzy  (konkursy, rozwiązywanie krzyżówek, zagadek);
  • poprawiające sprawność fizyczną  (gry i zabawy zręcznościowe );
  • relaksujące  (relaks przy muzyce, zabawy wyciszające, oglądanie filmów ).

©2018 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pępowie
Joomla Templates by Wordpress themes free