Konkurs Języka Angielskiego i Niemieckiego w ZSOiZ w Krobi

Konkurs Języka Angielskiego i Niemieckiego zorganizowano po raz szósty w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi, który odbył się 30 maja 2018 roku. O miano najlepszych walczyło łącznie blisko czterdzieścioro gimnazjalistów. Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie: Joanna Grześkowiak kl. IIIB, Kinga Kryś kl. IIIB, Mikołaj Plackowski kl. IIIA, Aleksandra Skrzypczak kl. IIIA, Aleksandra Walkowiak IIIB oraz Mikołaj Waściński kl. IIIB. Głównym celem konkursu było pogłębianie zainteresowań językowych i motywacji do nauki języków obcych. Pisemny test obejmował zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, umiejętności komunikowania się oraz stosowania struktur leksykalno-gramatycznych na poziomie trzeciej klasy gimnazjum. Uczniowie mogli zdobyć maksymalnie 40 punktów za poprawnie rozwiązany test.
Dwie uczennice z naszego gimnazjum uzyskały odpowiednią liczbę punktów i zostały lauratkami VI edycji konkursu: Kinga Kryś zajęła II miejsce z języka angielskiego i Aleksandra Skrzypczak III miejsce z języka niemieckiego.
Gratulujemy uczennicom ogromnej wiedzy i życzymy dalszych sukcesów w doskonaleniu sprawności językowych.

©2020 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pępowie
Joomla Templates by Wordpress themes free