Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

  • Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 

reprezentowana przez

dyrektora Cyrylę Krajkę

©2018 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pępowie
Joomla Templates by Wordpress themes free