Zespół Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pępowie od roku uczestniczy w gminnym projekcie unijnym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest realizowany pod nazwą: Modernizacja przyszkolnych oddziałów przedszkolnych w gminie Pępowo. Jest to Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1: Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Od stycznia br. trwa realizacja harmonogramu działań. Przetarg na dostawę zamówienia, przeprowadzony wiosną br., wygrała  Nowa Szkoła.

Co zyskaliśmy dzięki udziałowi w projekcie?

Szkoła w Pępowie skorzystała z asortymentu za kwotę 142 249,50 zł (po przetargu),mieszczącego się w kategoriach:

  • Organizacja placu zabaw
  • Wyposażenie
  • Artykuły plastyczne
  • Pomoce dydaktyczne
  • Zabawki
  • Wyposażenie zapewniające bezpieczeństwo
  • Sprzęt ICT 

©2020 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pępowie Deklaracja dostępności
Joomla Templates by Wordpress themes free