28.02.2014 r. Zajęcia warsztatowe w redakcji lokalnej gazety "Życie Gostynia".

22.02.2014 r. Prezentacja zebranych materiałów (filmy, zdjęcia, nagrania, wnioski).

10.02.2014 r. Wywiad z senatorem RP Marianem Poślednikiem.

07.02.2014 r. Wywiad z wójtem gminy Pępowo Stanisławem Krysickim.

03.02.2014 r. Wywiad z ks.kanonikiem Henrykiem Szwarcem

01.02.2014 r. Poznajemy zasady warsztatu filmowego, fotografii i wywiadu.

18.01.2014 r. Kto jest dla mnie bohaterem w naszej gminie ?

11.01.2014 r. Wielkopolanie z gminy Pępowo.

Będziemy współtworzyć Cyfrową Dziecięcą Encyklopedię Wielkopolan

            Szkoła podstawowa w Zespole Szkół SPiG w Pępowie została przyjęta do udziału w systemowym projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego priorytet IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2.: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Liderem projektu „Szkoła Wielkopolska- Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, a partnerem - Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej we Wrocławiu, Oddział Wielkopolski. Celem projektu jest rozwój umiejętności kluczowych uczniów biorących udział w projekcie poprzez wdrożenie w 226 szkołach podstawowych programów rozwojowych dotyczących stosowania w nauczaniu metody projektu i technologii informacyjno- komunikacyjnej. Łącznie w projekcie bierze udział 452 nauczycieli, 9040 uczniów i 226 dyrektorów szkół.

Podkategorie

©2020 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pępowie
Joomla Templates by Wordpress themes free