Nasza szkoła w bieżącym roku realizuje Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,na lata 2016-2020, Priorytet 3:Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

W związku z tym, na ten cel otrzymaliśmy 15000 złotych, w tym: 12000zł to środki pochodzące z dotacji państwa, a pozostałe 3000zł wkład własny organu prowadzącego, czyli Urzędu Gminy w Pępowie.

W ramach projektu  w celu wzbogacenia zasobów bibliotecznych, zakupiliśmy nowości wydawnicze zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów w ilości 851 egzemplarzy. 

Zakupu książek dokonałyśmy na podstawie propozycji uczniów składanych na kartkach, rozmów z nauczycielami, konsultacji z Biblioteką Gminną w Pępowie, listy proponowanych książek przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Gostyniu oraz zaakceptowaniu listy zakupowej przez Samorząd Szkolny i Radę Rodziców.

Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji zaplanowanych projektów i wydarzeń edukacyjnych, które należy przeprowadzić do końca grudnia 2018 roku z  wykorzystaniem księgozbioru biblioteki.

Nowo zakupione książki staramy się promować poprzez:

  • umieszczenie wykazu zakupionych książek na stronie szkoły,
  • wystawy w bibliotece pt. „Książki tygodnia” 
  • wykorzystywanie książek przy realizacji projektów i wydarzeń bibliotecznych,
  • prezentację nowości oraz czytanie fragmentów książek w czasie przebywania uczniów w bibliotece (przerwy, zastępstwa, oczekiwanie uczniów na  lekcje i zajęcia pozalekcyjne).

Wszystkich gorąco zachęcamy do korzystania z bogatej oferty biblioteki:

  • uczniów - do zapoznania się z nowymi tytułami, wypożyczania i czytania,
  • nauczycieli - do korzystania z księgozbioru w czasie lekcji, uroczystości oraz imprez klasowych i szkolnych.
  • rodziców - do wypożyczania i codziennego głośnego czytania dzieciom w domu. 

„A to miej na pilnej pieczy, abyś czytał, kiedy tylko możesz”. 

/Mikołaj Rej/ 

100 książek na 100-lecie Niepodległej Polski

Biblioteka szkolna zaprasza do zwiedzania wystawy, która ma na celu włączenie się do różnych form upamiętnienia stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Celem działania jest uczczenie tych, którzy broniąc języka ojczystego, kultury i historii walczyli o wolną Polskę.
W zbiorach biblioteki znajduje się wiele pozycji książkowych z zakresu historii Polski. W ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, księgozbiór został wzbogacony o nowości wydawnicze z tej tematyki. Zbiór ilustruje i opisuje najważniejsze wydarzenia związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Zachęcamy do zapoznania się z bogatą ofertą, która stanowi źródło wiedzy historycznej mijającego stulecia.

Zapraszamy
Bernadeta Kaźmierczak
Alina Nowacka

©2018 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pępowie
Joomla Templates by Wordpress themes free