Realizacja programu "Postaw na rodzinę"

W roku szkolnym 2012/13  po  raz pierwszy w Szkole Podstawowej  realizowany był program „Postaw na rodzinę”. Przebiegał według następującego harmonogramu:

Temat

Termin

Nauczyciele odpowiedzialni

Uwagi

Zwyczaje świąteczne w naszych domach – konkurs plastyczny „Kurka czy kogucik”.

10.03.-20.03.2013r.

wychowawcy

tradycja, współpraca rodziców, dziadków przy tworzeniu prac

Jan Paweł II papież rodziny – obchody Dnia Patrona Szkoły

27.03.2013r.

nauczyciele języka polskiego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej,

promowanie wartości wychowawczych i rodzinnych, rodzina jako najwyższa wartość

Powitanie wiosny – topienie marzanny.

21.03.2013r.

wychowawcy grup przedszkolnych, wychowawcy klas edukacji wczesnoszkolnej

zwyczaje, obrzędy ludowe, przygotowywanie rekwizytów w rodzinach

Szukamy wielkanocnego zajączka – zajęcia otwarte dla rodziców w gr. 5-latków.

27.03.2013r.

 wychowawcy grup przedszkolnych oraz klas edukacji wczesnoszkolnej

współpraca szkoły z rodziną

 Obchody Dnia Dziecka

07.06.2013r.

wychowawcy klas

integracja rodziny

Wiejskie festyny rodzinne

czerwiec

mieszkańcy wsi

wspólne zabawy, wspólne spędzanie wolnego czasu, budowanie pozytywnych relacji, współdziałanie między pokoleniami

                                  

   Początek tej ogólnopolskiej kampanii przypada na szczególny czas w życiu rodzin – nadejścia  wiosny i przygotowania do świąt wielkanocnych. Także w naszej szkole działanie podjęte w ramach kampanii związane były tematycznie z tymi wydarzeniami. Pod kątem świąt wielkanocnych realizowany był pierwszy temat kampanii – konkurs „Kurka czy kogucik”. Uczniowie wspólnie z rodzicami przygotowali figurki tych charakterystycznych dla naszej Wielkanocy symboli. Zebrane eksponaty zaprezentowane zostały na wystawie w holu szkoły. Piękne, kolorowe kury i koguty były dziełem całych rodzin. Żeby stworzyć  kurę czy koguta potrzebna była współpraca, wyobraźnia i zapał, nie tylko dzieci, ale także dorosłych.

    Tegoroczne święta wyprzedziły nadejście wiosny, która bardzo się spóźniła. Nie przeszkodziło to jednak najmłodszym klasom i przedszkolakom w jej powitaniu. Już na długo przed pierwszym dniem wiosny do przedszkola i szkoły rodzice przynosili marzanny, które najpierw w domach były wspólnie z dziećmi przygotowywane. Wiosna przywitała nas śniegiem, ale maluchy ubrane jeszcze w zimowe kurtki i ciepłe czapki pożegnały marzanny i wróciły do szkoły z wiosennymi gaikami.

      Patronem naszej szkoły jest Jan Paweł II. Dlatego też w marcu społeczność szkolna świętuje Dzień Patrona. Tegoroczne obchody  odbywały się pod hasłem „ Jan Paweł II – papież rodziny”. Program artystyczny przygotowany przez uczniów nawiązywał do tych wartości i podkreślał rodzinę jako wartość najwyższą. Świętowała cała społeczność szkolna.

      Z okazji Dnia Dziecka uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zawodach i festynach sportowych, które zostały zorganizowane przez mieszkańców poszczególnych wsi. W szkole obchody  Dnia Dziecka połączone były z festynem z okazji  25-lecia współpracy Pępowa z Dodewaard. Na stadionie w grach i zabawach sportowych rywalizowali dzieci i dorośli. Piękna pogoda była uzupełnieniem święta dzieci i przyjaźni.

Alina Olejniczak
pedagog szkolny SP

©2020 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pępowie
Joomla Templates by Wordpress themes free