O współpracy

Najbardziej motywującą formą do kontynuowania nauki języka przez uczniów Jest możliwość spotkań i obcowania z żywym językiem. Taką właśnie sposobność daje Wymiana międzyszkolna. Nasza szkoła nawiązała współpracę z Gesamtschule w Hille (Niemcy) w 1997 roku i kontynuuje ją.

Polsko - niemiecka wymiana młodzieży, w której uczestniczymy, ma charakter rekreacyjno - dydaktyczno - kulturowy. Główne cele tego przedsięwzięcia można ująć następująco:

    • wzajemne poznanie się uczniów i nauczycieli współpracujących ze sobą szkół, o poznanie kultury i bogactwa narodowego obu państw,
    • wzajemna wymiana doświadczeń,
    • doskonalenie znajomości języka obcego oraz motywowanie do dalszej pracy, o porównywanie metod i technik pracy w szkole.

Każda wymiana młodzieży jest pewnym wyzwaniem zarówno dla osób przygotowujących program, jak i dla rodzin goszczących przyjaciół z Niemiec bądź wysyłających swoje dziecko na wymianę do Hille.

Zawsze towarzyszy temu wiele emocji. Przygotowanie programu pobytu gości u nas bądź pobytu naszych uczniów za granicą jest nie lada wyzwaniem dla organizatorów. Wymaga wielu starań. załatwiania spraw i poświęcenia się temu przedsięwzięciu. Nigdy nie brakuje w nim wycieczek rekreacyjnych i krajoznawczych, wspólnych zajęć szkolnych oraz gier i zabaw na sali gimnastycznej. Staramy się też uruchamiać zajęcia plastyczne, taneczne, a nawet kuliname. Za każdym razem czuje się duże zmęczenie, ale równocześnie satysfakcję, że dzięki tej wymianie nasi uczniowie choć przez kilka dni mogą mieć żywy kontakt z językiem obcym_

Dzięki wymianie prowadzonej przez szkołę nasi uczniowie nie tylko doskonalą znajomość języka niemieckiego, ale również poznają kulturę i zabytki innego kraju.

Nasze działania uświadamiają młodym Polakom, że w dobie zacierania się barier między narodami, likwidacji granic, jednoczenia się Europy, znajomość języka obcego staje się przepustką, dającą możliwość studiowania za granicą, znalezienia ciekawej pracy, a także uprawiania turystyki.

Obie strony uczestniczące w wymianie, zarówno polska, jak i niemiecka, bardzo wysoko oceniają walory kulturotwórcze i integracyjne programu i wyrażają chęć dalszej współpracy.

©2020 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pępowie
Joomla Templates by Wordpress themes free