• Podziękowanie (33)

   Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Pępowie 06-05-2021

    

  • Komunikat Urzędu Gminy w Pępowie (44)

   Urząd Gminy w Pępowie 04-05-2021

   Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań!

   Przypominamy o obowiązku uczestnictwa w  Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Zgodnie z jego założeniami obowiązkiem każdej osoby zamieszkującej teren Rzeczypospolitej Polskiej (także obcokrajowca) oraz Polaków przebywających poza granicami kraju jest dokonanie spisu do 30 września 2021 roku. 

   Obowiązkową metodą spisu jest samospis internetowy. Oznacza to, że każdy musi wypełnić kwestionariusz elektroniczny, dostępny na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego: spis.gov.pl 

   Jeśli z różnych powodów nie będziemy jednak w stanie dokonać spisu przez internet, skontaktuje się z nami rachmistrz terenowy w celu przeprowadzenia wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego. 

   Dodatkowo, w budynku Urzędu Gminy w Pępowie uruchomione zostało stanowisko komputerowe, umożliwiające dokonanie spisu na miejscu.

   Istnieje również możliwość spisu poprzez infolinię  „Spis na żądanie” dostępną w godzinach 8.00-20.00 pod numerem telefonu 22 279 99 99.

   Warto podkreślić, że niezależnie od formy spisu, nie musimy obawiać się o to, że nasze dane trafią w niepowołane ręce. Chroni je bowiem tajemnica spisowa. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są poufne i podlegają szczególnej ochronie, a pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Pamiętajmy też, że obowiązek wzięcia udziału w spisie wynika z ustawy o statystyce publicznej, a niedokonanie tej czynności lub odmowa poddania się spisowi z udziałem rachmistrza, może skutkować nałożeniem na nas kary.

  • "Życie Szkoły" (22852)

   Agata Norman, Alicja Olszak, Arleta Sierszulska, Marlena Wachowiak, Joanna Góźdź 05-01-2021

   Zapraszamy do pobrania nowego numeru "Życia Szkoły"

   Numer 87 część 2 - klasy I-III szkoły podstawowej (styczeń-luty 2021)


   Numer 86 część 1 - klasy I-III szkoły podstawowej (listopad-grudzień 2020)

   Numer 86 część 2 - klasy IV-VIII szkoły podstawowej (listopad-grudzień 2020)

Ostatnio dodane:

ŚWIATOWY DZIEŃ CZEKOLADY

Dodany przez: Maria Tomczak, Lidia Machowska, 12-05-21

  Dn. 12 kwietnia 2021 r. w naszej szkole był obchodzony online Światowy Dzień Czekolady. W obchodach tego dnia wzięli udział uczniowie klas 1-3 wraz z wychowawczyniami. Dzieci obejrzały prezentacją multimedialną „Jak powstaje czekolada?”. Zapoznały się z tajnikami jej produkcji i pochodzeniem tego słodkiego przysmaku. Dowiedziały się również jakie korzyści zdrowotne wynikają z umiarkowanego jedzenia czekolady. Następnie wykonywały kolorowanki związane z tym świętem. Największą atrakcją okazał się taniec Chocolate.
  Świętowanie zakończyło się na degustacji czekoladowych pyszności. Czekolada wprowadziła wszystkich w doskonały nastrój. Był to z pewnością najsłodszy dzień w roku w naszej szkole!

W obliczu świąt majowych

Dodany przez: Lena Maria Rotman, 03-05-21

„Ojczyzna to kraj dzieciństwa miejsce urodzenia,

 to jest ta mała najbliższa ojczyzna …”

Tadeusz Różewicz

Za nami już trzy święta majowe, które są szczególnie ważne w historii Polski. Obchodziliśmy je w szczególny sposób – razem, a jednak osobno. Na poprzedzającej te święta lekcji wychowawczej, pani Elżbieta Andrzejewska udostępniła nam prezentację multimedialną pt. „Polskie symbole narodowe”, aby przypomnieć nam, skąd wzięły się święta majowe, dlaczego je obchodzimy, i komu je zawdzięczamy. W filmie ukazana była legenda o Lechu ,Czechu i Rusie, która niesie w sobie bardzo istotną treść, ponieważ opowiada o tym, jak powstało nasze państwo. Przypomnieliśmy sobie symbole narodowe Rzeczpospolitej Polskiej takie jak: godło - Orzeł Biały, barwy biało – czerwone naszej flagi i hymn –„Mazurek Dąbrowskiego” oraz to, że trzeba się do nich odnosić z należnym szacunkiem. Nasi koledzy z klasy Bartosz Stachowiak i Bartosz Wajs przygotowali informację, której z zaciekawieniem wysłuchaliśmy. Dowiedzieliśmy się od nich, że 1maja – to Międzynarodowy Dzień Pracy obchodzony nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Drugi dzień maja to dzień Flagi Państwowej oraz Polonii i Polaków mieszkających za granicą. Trzeci maja to dzień uchwalenia Konstytucji z 1791 r. Polska i Polacy na całym świecie obchodzą to święto narodowe upamiętniające przyjęcie pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej Konstytucji. Wysłuchaliśmy również pięknych pieśni patriotycznych takich jak: „Święto Flagi”, „Witaj majowa jutrzenko”, „Jak długo w sercach naszych”. W połowie kwietnia Pani wychowawczyni ogłosiła klasowy konkurs plastyczno – techniczny pt: „Majowe święta w mojej wyobraźni”. Każdy z nas mógł wykazać się inwencją twórczą i wykonać, kotylion, kartkę z kalendarza, plakat o tematyce patriotycznej itp. Do konkursu włączyli się również nasi rówieśnicy z klasy 4a. Pani zachęciła nas również, abyśmy sfotografowali się z flagą i pokazali, jak okazujemy nasz szacunek do niej, do historii i tradycji ojczystego kraju.

Dzień Flagi 2021:

Święta majowe w mojej wyobraźni:

Dzień Patrona Szkoły - Świętego Jana Pawła II

Dodany przez: Beata Kaczmarek, Alicja Olszak, 21-04-21

Trzydziestego marca uczniowie edukacji wczesnoszkolnej, pomimo nauczania w trybie zdalnym, godnie uczcili pamięć Świętego Patrona – Jana Pawła II. Dzieci, ubrane w żółto - białe stroje, obejrzały prezentacje oraz filmy, które przybliżyły im postać Papieża - Człowieka Zwyczajnego i jednocześnie Nadzwyczajnego. Świętego, który może być wzorem do naśladowania w codziennym życiu przez niejednego z nas. Lekcje uświetniło wysłuchanie lub wykonanie (przez solistów) „Barki” oraz innych pieśni. Drugoklasiści z łatwością ułożyli z rozsypanki wyrazowej myśli Wielkiego Polaka i pokolorowali obrazki z Jego wizerunkiem.
Z pomocą rodziców 02 kwietnia, o godzinie 21.37, uczniowie klasy 2b zapalili świece i postawili je na parapetach okiennych jako wyraz wdzięczności Bogu za życie i pontyfikat Wielkiego Jana Pawła II oraz znak nadziei na lepsze jutro.

Dzień Patrona 2021: "My Jana Pawła uczniowie"

Dodany przez: Leszek Żelazny, 21-04-21

Klasy czwarte:

IV moduł “Empatia”

Dodany przez: Patrycja Maury, 15-04-21

IV moduł “Empatia” Międzynarodowego projektu edukacyjnego Emocja w klasie 1b

"Empatia" - ważne słowo w życiu każdego z nas. Uczniowie klasy 1b poznali jego wartość i ogromne znaczenie, realizując IV moduł Międzynarodowego projektu edukacyjnego Emocja. Zrozumieliśmy, co to znaczy być empatycznym. Pomogły nam w tym opowiadania, wiersze, filmy, wspólne rozmowy i dźwięki emocji. Daliśmy także upust swojej fantazji i wyobraźni ozdabiając empatyczne okulary, wypisując uczucia na kolcach jeżozwierza i malując emocjonalne buźki. Dzieci rysowały Emocjuszy, ucząc się przy tym empatii i rozumienia perspektywy odczuwania emocji drugiego człowieka. Czytaliśmy opowiadania o Tygrysie oraz zobaczyliśmy Grufołaka - uczniowie pisali na kartce emocje, które wystąpiły podczas nagrania. Zaprojektowaliśmy kolorowe skarpetki, aby uczcić Światowy Dzień osób z Zespołem Downa. W tym ważnym dniu mieliśmy okazję porozmawiać o akceptacji, tolerancji i empatii w stosunku do osób z rozmaitymi problemami. Jak zawsze skorzystaliśmy z genialnej prezentacji multimedialnej w celu dopełnienia naszych zajęć.

Uczniowie klas 3 przedstawiają

Dodany przez: Maria Tomczak, Lidia Machowska, 14-04-21

Obchody Dnia Patrona w klasie 4b

Dodany przez: Lena Maria Rotman, 09-04-21

,,Szukałem Was, a teraz Wy,
przyszliście do mnie i za to Wam dziękuję.”
Jan Paweł II

Szkoła jest miejscem, w którym uczniowie spędzają wspólnie czas i jednoczą się. Szkoła to również tradycje. Jedną z nich jest „Dzień Patrona”. Dla nas, uczniów szkoły im. Jana Pawła II jest to dzień szczególny. Ten rok jest inny, ale wyjątkowy. Zaistniała sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju zmusiła nas do zorganizowania obchodów święta naszego patrona w inny niż dotychczas sposób. Nawet w tak trudnej sytuacji, obchody przybrały uroczysty charakter. Na jednej z lekcji wychowawczych w marcu, nasza pani wychowawczyni – Elżbieta Andrzejewska, zachęciła nas do wykonania papierowych kwiatów w barwach żółtych i białych. Wszystko po to, aby udekorować nasze miejsca nauki, gdy będziemy świętować Dzień Patrona naszej szkoły. Moje koleżanki i koledzy z otwartym sercem i zaangażowaniem zabrali się do pracy. Niektórzy uczniowie wykonali jeszcze inne, dodatkowe dekoracje – kotyliony, ciekawe napisy z kamieni i bukszpanu. Udekorowali okno w swoim pokoju. Nie zabrakło nawet tortu z tektury ozdobionego kwiatami. Te wszystkie dekoracje przez nas wykonane, niech będą wyjątkowym podziękowaniem za życie i pontyfikat świętego Jana Pawła II. Punktem kulminacyjnym obchodów Dnia Patrona był Poranek klasowy online, poświęcony Janowi Pawłowi II, który odbył się przed Wielkanocą. W jego trakcie obejrzeliśmy ciekawy film o naszym Papieżu. Dowiedzieliśmy się z niego, że Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach, jako syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. W tym mieście uczęszczał do szkoły podstawowej i gimnazjum. Na studia polonistyczne, które przerwał wybuch wojny, udał się do Krakowa. W czasie wojny pracował w kamieniołomach. Po jej zakończeniu walczył z komunizmem. Już jako Papież, którym został 16 października 1978 roku, przeżył zamach terrorystyczny na swoje życie. Był człowiekiem niezwykłym, niosącym szczęście, zgodę i wiarę, która nigdy go nie opuszczała nawet w najtrudniejszych momentach życia. Zmarł po ciężkiej chorobie dnia 2 kwietnia 2005 roku. Jan Paweł II był człowiekiem wielkiej kultury, wiedzy, ludzkiej dojrzałości a przy tym bliskości i serdeczności. Mamy wielki zaszczyt i szczęście, że nasza szkoła nosi imię Jana Pawła II. Nasz Patron jest dla nas autorytetem i wzorem do naśladowania. Codziennie możemy odczuwać, że jest blisko i towarzyszy nam w naszych szkolnych działaniach.

DZIEŃ KOLOROWYCH SKARPETEK

Dodany przez: Patrycja Maury, Emilia Bzodek, 26-03-21

21 marca
ŚWIATOWY DZIEŃ ZESPOŁU DOWNA
DZIEŃ KOLOROWYCH SKARPETEK

Kolorowe skarpetki to symbol solidaryzowania się z chorymi na Zespół Downa. Dziś w pierwszy dzień wiosny obchodziliśmy Światowy Dzień Zespołu Downa, święto ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa.
Ten specjalny dzień służy zwiększeniu świadomości społecznej dotyczącej zespołu Downa, a także propagowaniu praw ludzi z taką wadą genetyczną i integracji z nimi, tak by zapewnić im należne miejsce w społeczeństwie.
Niech każdy dowie się, że 21 marca to Światowy Dzień Zespołu Downa, a chorym należą się same dobre uczucia: zrozumienie, szacunek, miłość, przyjaźń. A my będziemy pracować nad empatią!

Wspierając to wydarzenia uczniowie klas 1-3 oraz nauczyciele założyli tego dnia skarpetki nie do pary. Uczniowie podczas zajęć, aby ten dzień zapadł im w pamięć, obejrzeli prezentację dotyczącą istoty zaburzenia – trisomią 21. pary chromosomów, kodowali obrazki oraz kolorowali skarpetki nie do pary. Klasa 1b, będąc w trakcie realizacji 4 modułu EMPATIA (Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego Emocja) wykonała dodatkowo kolorowe, skarpetkowe pacynki.

„Przyszła Wiosna piękna i radosna….”

Dodany przez: Wychowawczynie grup przedszkolnych, 25-03-21

Powitanie wiosny to dla każdego przedszkolaka wyjątkowe wydarzenie. Ogromne emocje wśród naszych przedszkolaków, wzbudziły już same przygotowania. Dzieci przyszły ubrane na zielono, a w sali czekały na nie kolorowe opaski z wiosennych kwiatków. Tradycyjnie z przedszkola wyruszył barwny korowód.  Starszaki i maluchy śpiewały wesoło „przyszła wiosna piękna i radosna…”. Spacerowi towarzyszyła piękna, słoneczna pogoda. Po powrocie do przedszkola dzieci stwierdziły zgodnie, że wiosna już przybyła i mamy nadzieję, że zagości u nas na dobre 

Matematyka jest jak kurz - jest wszędzie i już!

Dodany przez: Beata Kaczmarek, Jolanta Durczewska, 22-03-21

Pod takim hasłem sześciolatki oraz uczniowie edukacji wczesnoszkolnej obchodzili  12 marca Dzień Matematyki. Dzieci poprzez zabawę doskonaliły swoje umiejętności matematyczne, utrwalały dodawanie, odejmowanie, tabliczkę mnożenia oraz logiczne myślenie. Zadania przygotowane przez panie Beatę Kaczmarek i Jolantę Durczewską były zróżnicowane pod względem trudności, by każdy mógł spróbować swoich sił w potyczkach z matematyką. Podczas Dnia Królowej Nauk rozwiązywano sudoku, układano tangram, uzupełniano piramidy matematyczne, słuchano bajki o prostokącie, wymyślano hasła reklamujące tę dziedzinę nauki oraz  sporządzono plakaty na jej temat. Uczniowie z wielkim entuzjazmem  ćwiczyli swoje umysły i sprawność rachunkową pokonując  schody, na  stopniach których zamieszczona została tabliczka mnożenia. 

Gry i zabawy matematyczne pozwoliły dzieciom lepiej poznać matematykę, a nawet się z nią zaprzyjaźnić. Zadania wzbudziły wiele pozytywnych emocji, które utrwalone zostały na poniższych zdjęciach.

Jeżyki:

Misie:

Zajączki:

Klasa 1a:

Klasa 1b:

Klasa 2a:

Klasa 2b:

Kasa 2c:

Klasa 3a:

Klasa 3b:

 

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań!

Przypominamy o obowiązku uczestnictwa w  Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Zgodnie z jego założeniami obowiązkiem każdej osoby zamieszkującej teren Rzeczypospolitej Polskiej (także obcokrajowca) oraz Polaków przebywających poza granicami kraju jest dokonanie spisu do 30 września 2021 roku. 

Obowiązkową metodą spisu jest samospis internetowy. Oznacza to, że każdy musi wypełnić kwestionariusz elektroniczny, dostępny na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego: spis.gov.pl 

Jeśli z różnych powodów nie będziemy jednak w stanie dokonać spisu przez internet, skontaktuje się z nami rachmistrz terenowy w celu przeprowadzenia wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego. 

Dodatkowo, w budynku Urzędu Gminy w Pępowie uruchomione zostało stanowisko komputerowe, umożliwiające dokonanie spisu na miejscu.

Istnieje również możliwość spisu poprzez infolinię  „Spis na żądanie” dostępną w godzinach 8.00-20.00 pod numerem telefonu 22 279 99 99.

Warto podkreślić, że niezależnie od formy spisu, nie musimy obawiać się o to, że nasze dane trafią w niepowołane ręce. Chroni je bowiem tajemnica spisowa. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są poufne i podlegają szczególnej ochronie, a pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Pamiętajmy też, że obowiązek wzięcia udziału w spisie wynika z ustawy o statystyce publicznej, a niedokonanie tej czynności lub odmowa poddania się spisowi z udziałem rachmistrza, może skutkować nałożeniem na nas kary.

©2020 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pępowie Deklaracja dostępności
Joomla Templates by Wordpress themes free